Ydelser
  Jeg kan hjælpe med alle opgaver indenfor bogholderi og regnskab.

  Blandt andet:

  - Daglig bogføring (finansbogholderi)

  - Debitorbogholderi - bl.a. fakturering, rykning mm.

  - Kreditorbogholderi - bl.a. betaling af regninger mm.

  - Lønregnskab, månedsregnskab og budgetter

  - Momsregnskab

  - Klargøring af regnskab til revisor

  - Afstemnings- og oprydningsopgaver

  - Kontakt til off. myndigheder, banker samt revisor

  Bogføringen kan finde sted i egen virksomhed eller på mit kontor, på dags-, uge- eller månedsbasis eller kvartalsvis.

  
Rikke Bylov * Blankenborgvej 3 * 5800 Nyborg * Telefon 51809904 * kontakt@rikkebylov.dk * CVR 36680873